Beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2010-as tanévre az első osztályos gyermekek

beíratásának időpontja:

2019. április hónap.

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermek alábbi dokumentumait:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, gyermek nevére kiállított személy és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya)

A gyermek nevére szóló TAJ kártyát

Az óvodai szakvéleményt

Ha az óvoda szakértői bizottsághoz küldte a gyermeket, a szakértői bizottság határozatát

Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

Czeglédi Mihály
igazgató