Eredményeink

TÁMOP

TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0059
„Esélyegyenlőségi alapú fejlesztésTiszapüspökiben”

Az új Széchenyi Terv Társadalmi megújulás Operatív Programmal kapcsolatban meghirdetett, Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben pályázaton iskolánk jelentős támogatáshoz jutott.
A támogatás mértéke: 28 780 050 Ft 2 tanévre
A támogatott projekt kezdésének időpontja: 2013.07.01.
A projekt befejezés, lezárása: 2015.06.30.
A pályázat célja: A közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyermekek nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos helyzetű kistérségekben.
Olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását.
Részcélok:

  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve a szaktanárok szakmai fejlődését,

  • a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítása és megerősítése.

A pályázat megvalósítása során olyan programokat szervezhetünk tanulóinknak, amelyekre pénzhiány miatt egyébként nem lenne lehetőségünk. Több alkalommal megyünk kirándulni (Szentendre, Ópusztaszer, Budapest), egész napos családi rendezvényeket szervezhetünk, és a pályaválasztás megkönnyítése érdekében különböző üzemeket, gyárakat, jól működő vállalkozásokat látogatunk meg.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat mentoráljuk, melytől az iskolához fűződő viszonyukban és a tanulmányi eredményükben várunk javulást. A szülői házzal minden esetben felvesszük a kapcsolatot, közös stratégiát dolgozunk ki a szülőkkel a gyermekek megsegítése érdekében.
Megteremtjük a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Tanulóink igénye alapján szakköröket indítunk, táncházakat szervezünk. Kézműves foglalkozásokat tartunk a leendő elsős tanulóinknak az átmenet megkönnyítése céljából, az iskola tanulóinak pedig jeles ünnepek előtt, ahol maguk készíthetnek ajándékot szeretteiknek.
Fejlesztjük az iskola eszközállományát, technikai eszközparkját, ami szintén elősegíti a munka színvonalának javulását.
A tanárok továbbképzéseken vesznek részt. Az ott elsajátított tudást, módszereket beépítik mindennapi munkájukba.