TÁMOP

TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0059
„Esélyegyenlőségi alapú fejlesztésTiszapüspökiben”

Az új Széchenyi Terv Társadalmi megújulás Operatív Programmal kapcsolatban meghirdetett, Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben pályázaton iskolánk jelentős támogatáshoz jutott.
A támogatás mértéke: 28 780 050 Ft 2 tanévre
A támogatott projekt kezdésének időpontja: 2013.07.01.
A projekt befejezés, lezárása: 2015.06.30.
A pályázat célja: A közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyermekek nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos helyzetű kistérségekben.
Olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását.
Részcélok:

  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve a szaktanárok szakmai fejlődését,

  • a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítása és megerősítése.

A pályázat megvalósítása során olyan programokat szervezhetünk tanulóinknak, amelyekre pénzhiány miatt egyébként nem lenne lehetőségünk. Több alkalommal megyünk kirándulni                  ( Szentendre, Ópusztaszer, Budapest), egész napos családi rendezvényeket szervezhetünk, és a pályaválasztás megkönnyítése érdekében különböző üzemeket, gyárakat, jól működő vállalkozásokat látogatunk meg.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat mentoráljuk, melytől az iskolához fűződő viszonyukban és a tanulmányi eredményükben várunk javulást. A szülői házzal minden esetben felvesszük a kapcsolatot, közös stratégiát dolgozunk ki a szülőkkel a gyermekek megsegítése érdekében.
Megteremtjük a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Tanulóink igénye alapján szakköröket indítunk, táncházakat szervezünk. Kézműves foglalkozásokat tartunk a leendő elsős tanulóinknak az átmenet megkönnyítése céljából, az iskola tanulóinak pedig jeles ünnepek előtt, ahol maguk készíthetnek ajándékot szeretteiknek.
Fejlesztjük az iskola eszközállományát, technikai eszközparkját, ami szintén elősegíti a munka színvonalának javulását.
A tanárok továbbképzéseken vesznek részt. Az ott elsajátított tudást, módszereket beépítik mindennapi munkájukba.

Pályaválasztási üzemlátogatás Tűzoltóság Törökszentmiklós 2015

Pályaválasztási üzemlátogatás 2015 TESTA 2000 Kft

Roma Hagyományörző Nap 2015.06.12.

Pályaválasztási üzemlátogatás 2015 Rendőrség Törökszentmiklós